TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Aká je tvoja viera?
Aké korene sú v tvojom živote?
Ako nás Boh miluje
Ako nás Boh vedie
Ako neochabovať na ceste za Páno
Ako prijať ovocie kríža?
Boh chce tvoj charakter
Boh na Teba myslí
Boh z kameňa alebo súcitný Boh?
Charakter kresťana (Ovocie Ducha
Čo bráni rastu
Čo je tvojou oporou v živote?
Dotýkajúci sa Boh
Hľadieť na Božiu tvár
Hriech
Je Ježiš v strede tvojho života?
Hriech a pokánie
Keď pôjdeš cez oheň
Kto je kresťan
Kumulácia Božej moci
Lenivosť - 1. časť
Lenivosť - 2. časť
MILOSŤ
Modlitba Zdravas, ako ho nepozná
Motívy vedenia
Načúvanie Ježišovmu hlasu
Najväčšie prikázanie
Nestrať kráľovskú korunu
Nie my nesieme Boha, ale Boh nás
O Božom vedení
Odpustenie
Otcova bolesť
Ovocie života kresťana
Plnenie Božej vôle
Podobenstvo o dobrom semene a kú
Podobenstvo o hostine
Podstata pokánia
Poslušnosť a pôst
Potreba rastu 1
Potreba rastu 2 - Ježišovo jarmo
Potreba vyučovania
Poznať Boha - chodiť s Bohom 1
Poznať Boha – chodiť s Bohom 2
Predposledná Ježišova večera
Rast posvätenia
Sklamanie z Boha
Služba a postoj Ježiša Krista
Správcovstvo 1
Správcovstvo 2
Stratený syn
Stretnutie so živým Bohom
Sviatosť zmierenia
Šaulov syndróm
Učeníctvo
Unikanie Božej moci
Viera
Vráť sa na začiatok
Vyznať Bohu hriech
Zatiahnite na hlbinu
Žijem ako novozákonný kresťan?
Život naplnený Božím slovom 1
Život v Božej prítomnosti
Učeníctvo
Duchovný boj
Emocionálne uzdravenie a oslobod
Existuje peklo?
Kumulácia Božej moci
O strachu
Osobné charizmy exorcistu
Prejavy prítomnosti Ducha 1
Prejavy prítomnosti Ducha 2
Sila temna v Novom Zákone
Záznam z konf. exorcistov v Neme
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Duchovný rast

Odporúčame vám k téme Duchovný rast

Drž si jazyk na uzde

Ako začať robiť ťažké
veci

Opusť mentalitu oběti

Vydarený život

Dve vína- kázne

Youcat - KKC pre
mladých

Kým si keď sa nik
nepozerá?    
    
    
    
    
    
    
    
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie