Pavol Strežo


Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu v Bratislave. Je šťastne ženatý a so svojou manželkou Jankou majú 3 deti. Žijú v Dolnom Kubíne a Paľo je jeden z vedúcich Spoločenstva Novej Evanjelizácie (SNE). Po vysokej škole dva a pol roka pracoval v Spoločenstve pri Dóme sv. Martina ako manažér Infocentra a šéfredaktor časopisu Nahlas. Po návrate do Dolného Kubína ako vedúci predajne Orange. Od roku 2009 pracuje naplno v SNE, ktoré založilo centrum pre rodinu - Aktivcentrum.

Vyštudoval si chemické inžinierstvo, dá sa nejako využiť tvoja škola s tým čo teraz robíš?
Veľmi nie. V čase, keď som sa rozhodoval o vysokej škole som ešte nevedel, čo chcem robiť a jediné čo ma bavilo bola chémia. Navyše som ešte nepoznal osobne Pána a ak som mal nejakú túžbu, tak to bolo stať sa učiteľom.

Ako hodnotíš obdobie života v Bratislave, čo ti to všetko prinieslo?
Na život vo veľkom meste som si nikdy nezvykol. Vždy som hovorieval o tom, že sa vrátim do Kubína. No ten čas tam hodnotím veľmi pozitívne hlavne preto, lebo som spoznal Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina a jeho vtedajších vedúcich Braňa Škripeka a Mária Tomášika.

Keď porovnáš život v Bratislave a v Dolnom Kubíne, aké sú podľa teba rozdiely?
Obrovské v každej oblasti. Ľutujem každú mladú rodinu, ktorá chce v Bratislave bývať. Ak ste niečo nezdedili po bohatej tete z Ameriky, tak je šialené rozhodnúť sa kúpiť si byt. V Kubíne mi trvá zavezenie detí do škôlky a cesta do práce spolu 20min. Skúste si to porovnať s Bratislavou...
V duchovnej oblasti je najväčší rozdiel život v Cirkvi. V Bratislave som nikdy nevnímal to, že sú tu nejaké farnosti. Jednoducho som šiel do kostola tam, kde mi vyhovoval čas omše. Myslím si, že Bratislavčania (okrem okrajových častí Rača, Lamač,...) nepoznajú krásu farského života.
Jedna z vecí, pre ktorú mi horí srdce je, aby sme zasiahli celé mesto a priniesli hodnoty Božieho kráľovstva. V meste ako Dolný Kubín je to oveľa ľahšie, ako v Bratislave. Tu keď sa chcem stretnúť povedzme s primátorom, tak je to celkom ľahké. V Bratislave to až také jednoduché nie je.

Aké boli začiatky AKTIV CENTRA v Dolnom Kubíne?
Ľahké aj ťažké. :) Ľahké preto, lebo sme o tom ako spoločenstvo už dávno snívali. Ja som nezakladal Aktivcentrum na zelenej lúke. Predchádzalo tomu to, že sme žili ako spoločenstvo 10 rokov. A Boh nás za tých 10 rokov niečo naučil. Napr. vzájomnej spolupráci, napĺňaniu vízie, ochote slúžiť, dávaniu desiatkov,... A tak som mal duchovné aj finančné zázemie a podporu od ostatných ľudí z vodcovského tímu.
Ťažké to bolo skôr z pohľadu toho, že to bolo niečo nové, čo nie je v Cirkvi také obvyklé a museli sme si často ťažko presekávať cestu a hľadať porozumenie, hlavne u cirkevných autorít. Opäť musím povedať, že nebyť spoločenstva, asi by sme to niekedy neustáli.

Čo robíte v centre aktuálne a kam sa chcete dostať o 5 rokov?
Hlavná náplň Aktivcentra je rozdelená na dve časti. Cez týždeň je centrum otvorené pre ľudí z Dolného Kubína. (Klubík pre mamičky s deťmi, Klubovňa pre mládež, pár krúžkov pod DCVČ, besedy a semináre...) ale aj pre ľudí z nášho spoločenstva, hlavne na stretnutia malých spoločenstiev. Cez víkend je služba zameraná najmä na semináre a kurzy, pre kohokoľvek, kto k nám pricestuje.
O 5 rokov by sme chceli, aby centrum pre rodinu fungovalo pod farnosťou a my sa venovali tomu, pre čo nás Boh povolal - Novej Evanjelizácii.

Kde vidíš najväčšie výzvy pre Cirkev na Slovensku?
Pápež František teraz napísal novú exhortáciu - Evangelii Gaudium. V nej opisuje stav Cirkvi, ako ju vníma on a predkladá jasné výzvy aj pre Slovensko. Ja sa s ním jednoznačne stotožňujem.
Čo sa týka mňa, ja osobne vidím najväčšiu výzvu v dialógu a spolupráci medzi kňazmi a laikmi a laickými spoločenstvami - toto je cesta dopredu v každej farnosti.

Pozývajú ťa prednášať na rôzne miesta po Slovensku, je nejaká téma, o ktorej často hovoríš, lebo sa ti zdá dôležitá?
Sú dve témy, ktoré hýbu mojím srdcom a myslím, že aj ľuďmi na Slovensku.
1. Láska Boha Otca
2. Božie kráľovstvo

Prvá téma dokáže zmeniť srdcia ľudí radikálnym spôsobom. Videli sme desiatky ľudí, ktorí po týždňovom seminári odišli ako úplne iní ľudia.
Druhá téma ma fascinuje preto, lebo dáva novú hodnotu ľuďom v tom, že sú pre Boha dôležití. Boh ich totiž pozýva nezáležiac na tom, či sú zdravotné sestry, alebo učitelia do služby na plný úväzok Jemu. Koncept Božieho kráľovstva je totiž o prinášaní jedinečného zjavenia Boha cez všetkých ľudí do každej oblasti života - politiky, školstva, médií,...
To znamená napr.: že podnikateľ má povolanie zjaviť Boha, ktorý si dal meno Yahveh Jireh (Boh, ktorý zaopatruje). A keď ľudia budú môcť pracovať pod kresťanským podnikateľom, ktorý sa o nich stará, otvorí ich to pre nové poznanie charakteru Boha, lebo si povedia: Ak sa on o nás takto stará a je ku nám taký dobrý, aký dobrý musí byť jeho Boh.

Keby si mal k dispozícii 1 000 000 €, čo by si s nimi urobil?
Dal by som ich na termínovaný účet s vysokým úrokom a každý rok by som tie úroky vybral a dal by som ich nejakému služobníkovi, ktorý pracuje dobre pre Evanjelium, aby si mohol kúpiť byt, alebo znížiť svoju hypotéku... Vidím totiž veľa služobníkov, ktorí verne pracujú pre Pána a žijú veľmi skromne.

Chcel by si zomrieť ako mučeník za Krista?
Vždy sme si s mojou Jankou hovorili, že chceme umrieť spolu, aby tu ten druhý nezostal sám. A tak sme si vymysleli, že keď už budeme nasýtení životom a budeme chcieť ísť ku Pánovi, tak pôjdeme hlásať evanjelium do nejakej radikálnej antikresťanskej krajiny a spolu nás tam niekde na námestí zastrelia. :-)
Ale teraz vážne. Asi by som chcel, no bez Božej milosti by som to nezvládol.

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie