TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
V záplave informácií


Úvodné otázky:

Napíš mená novín a časopisov, ktoré najčastejšie čítaš. Prečo ťa zaujali?

Ktoré TV kanály pozeráš najčastejšie? Z akého dôvodu?

Koľko času tráviš denne na internete?

Cez ktoré sociálne siete komunikuješ?

Všimol som si v novinách a časopisoch, že názov článku nezodpovedá obsahu článku. V novinách a časopisoch sa snažia zaujať nadpisom. Ak ťa nadpis zaujme prečítaš si aj článok. Ak ťa nezaujme, listuješ ďalej. Teda aj za cenu klamstva im to stojí, aby si si prečítal článok. Osobne som bol z toho dosť znechutený a dnes už nečítam články v niektorých časopisoch, lebo viem, že v nadpise klamú.
Zaujímavú stratégiu majú aj niektoré televízie. Do správ dávajú iba negatívne veci. „Bude horšie", „Chystá sa zdražovanie", „Syn zabil otca sekerou", „Ceny ropy stúpajú". Raz som skúsil taký experiment a nesledoval som správy ani informácie na internete asi 14 dní. Viete o čo všetko som prišiel? O nervozitu, čo bude so mnou v budúcnosti. O nič iné som neprišiel. Toto ma naučilo, že keď je stres v živote, nemusím si ho zväčšovať inými „zaručenými" informáciami. Tiež som si všimol v médiách, že oni často iba „pichnú do problému, vyrobia „bublinu", ale nejdú do podstaty veci. Veď zajtra už bude táto informácia zastaralá a bude zase iná „bomba" na pretrase. Z tohto vyplynuli pre mňa dve úlohy:

  1. potreba selekcie médií a informácií, ktoré na seba nechám vplývať

  2. neveriť každej „zaručenej" informácii

Ak by sme chceli, tak každý deň dokážeme prijať neuveriteľné množstvo informácií. Umenie však nie je informácie prijímať, ale ich správne vyhodnotiť. Čo je pre mňa dôležité a čo nie? Ako človek by si nemal byť ovládaný informáciami, ale ty by si mal informácie ovládať aby k tebe išlo iba to, čo je dôležité.
Informácie bývajú často povrchné. Na čo ti je napr. informácia, že nejaká celebrita má na sebe „outfit" za 2 000 €? Čo vyvoláva v tebe táto informácia?
Táto informácia, môže v človeku vzbudiť napríklad závisť, alebo prípadne túžbu po tom, byť ako tá bohatá celebrita a potom by život bol možno jednoduchší s toľkými peniazmi. Toto myslenie ťa môže odviesť od pravých hodnôt, ako napr. od toho, že pravá hodnota nespočíva v tom, ako draho sa človek oblieka, ale v tom, že je stvorený na Boží obraz.
Hodnota, ktorá spočíva v peniazoch nás núti hodnotiť druhých podľa oblečenia, drahých áut a domov.
Hodnota Božieho obrazu spočíva v tom, že si vážime každého človeka pre to, že existuje a obohacuje nás svojou prítomnosťou.

Ktorá z týchto dvoch hodnôt ide podľa teba do hĺbky a ktorá hodnota je iba na povrchu?

Biblia: Prís 15,16-20: Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj. Lepšia je zelenina za pokrm a láska popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť. Vznetlivý človek nieti roztržku, trpezlivý však škriepku chlácholí. Cesta leňocha je sťaby tŕním zatarasená, lež chodník robotných je vysypávaný. Múdry syn naplňuje (svojho) otca radosťou, pochabý človek pohŕda však svojou materou.


Úloha:

Rozhodni sa, že nebudeš tri dni „surfovať" po internete ani nebudeš na sociálnych sieťach. Po troch dňoch napíš, čo si prežíval a či si prišiel o niečo dôležité. Ak áno, tak čo to bolo?
Neprijímaj všetko, čo sa v médiach píše a hovorí. Selektuj informácie, ktoré sa rozhodneš prijať.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie