KALENDÁR na rok 2022: Nová milosť

Spoločenstvo Martindom a Ver.sk vydávajú originálny stolový 2-týždňový kalendár s krásnou plnofarebnou grafikou, s menami, štátnymi sviatkami a dňami pracovného pokoja. Obsahuje aj katolícky kalendár s menami svätých a názvami cirkevných sviatkov. Zvýraznené sú prikázané sviatky, dni zdržiavania sa mäsitého pokrmu i slovenskí svätí a blahoslavení.


V kalendári nájdete aj zľavové kódy na kuriéra zdarma pri nákupoch na Ver.sk. Samozrejmosťou je priestor na zapisovanie poznámok k jednotlivým dňom. 

Jedinečným bonusom sú tri priložené pohľadnice s grafikami z kalendára, ktoré môžete použiť ako pohľadnice, pozdravy pre priateľov či obrázky do rámčekov (rozmer pohľadnice 10 x 15 cm).

Každé dva týždne nás bude sprevádzať ilustrovaný citát z Biblie na tému MILOSŤ. Pripájame plné znenie úvodníka, ktorý pre kalendár napísal Mário Tomášik, hlavný líder Spoločenstva Martindom.

 

Nová milosť a ten istý Boh


Milosť nie je len niečo, čím nám Boh pomáha. Je oveľa, oveľa viac. Ukazuje nám, aký nesmierne dobrý a nádherný je Boh, čo všetko pre nás urobil a akí sme my pre neho vzácni.

 

Slovo milosť má v sebe aj rozmer príťažlivosti, pôvabu, pútavosti, vyžarovania dobroty. Ten, kto prejavuje milosť a súcit, pôsobí priťahujúco, upútava našu pozornosť. O čo viac Boh, ktorý hovorí o sebe, že je "milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný" (Ex 34, 6). Milosť je vlastne Božia priazeň. Je prejavom Božej náklonnosti voči nám, toho, že Boh si nás obľúbil, chce nám prejaviť svoju dobrotu, má pre nás dobré plány, dobré veci. 

 

Niekto to raz nádherne napísal, že "na človeku spočíva (láskavý a dobroprajný) pohľad a úsmev Boží". Milosť je zároveň aj nezaslúžený dar a nezaslúžená pomoc. Ak by bola zaslúžená, tak už by to nemohla byť milosť, ale odmena za niečo, však? Pre mnohé predsudky a neznalosť majú ľudia často pocit, že sa potrebujú Bohu nejako zapáčiť, nejako ho zaujať. No ako sa môžeš snažiť upútať jeho pozornosť, keď na tebe spočíva jeho láskavý pohľad? Niektorí zasa žijú s pocitom, že k Bohu sa môžu priblížiť, až keď sa polepšia, keď sa zbavia zlých vecí a hriechov. Načo by sme potom potrebovali milosť, ak by sme si vedeli poradiť sami, alebo keby Boh prijímal iba dobrých? Mnoho ľudí žije s pocitom, akoby ich hriechy boli silnejšie ako Božia láska a Božia moc. No nie je to tak. Naše hriechy nedokážu zabrániť tomu, aby Boh prišiel k nám a ukázal nám, ako nás má rád. Veď On sám nám pomáha vyslobodiť sa z nich.

 

A ako by zaznelo v reklame - "to stále nie je všetko". Božou túžbou nie je len nám ukázať a dať prežiť, ako nás má rád, nielen pomôcť nám v našich ťažkostiach a hriechoch, ale chce nám dať oveľa viac. Ten, kto miluje, nechce milovanej osobe len pomáhať, ale aj s ňou byť. Podobné je to aj s Bohom. On chce byť s nami, s tebou. A to nielen na chvíľu, dokonca nielen počas celého tvojho pozemského života, on chce byť s tebou navždy.

 

A tak sa rozhodol, že sa nám dá, daruje, celý. Urobil to tak, že nám, ľuďom, daroval svojho Syna. Syna, s ktorým je úplne zjednotený, spojený. Až tak, že sú jedno. A v Synovi nám daroval všetko, celého seba, všetku milosť (Rim 8, 32). Asi všetci poznáme ten príbeh sebaobetovania Ježiša, Božieho Syna, i to, čo ľudia urobili s týmto darom, s touto stelesnenou milosťou a láskou.

 

No tu sa príbeh milosti nekončí, lebo milosť nie je vec minulosti, ale je to záležitosť prítomnosti, toho, čo ty aktuálne žiješ. Boh je nielen s tebou, je nielen pri tebe, on ide ešte nepredstaviteľne hlbšie, je prítomný v tvojom vnútri, v tvojich hlbinách. To je ten najväčší dar milosti. Jeho Duch môže byť vďaka obete Syna spojený s tvojím duchom a tak si môžete byť najbližšie, ako sa dá. On ťa najviac miluje, najviac chápe, najviac ti rozumie. A dáva ti takto z vnútra silu robiť jeho veci. Dáva ti múdrosť, aby si vedel/a, čo máš robiť. Preniká do tvojich emócií a rieši ich. Takto funguje milosť. A je aktuálna na každý deň, pretože každý deň je iný, má iné problémy, iné výzvy, iné pokušenia… Ale On je ten istý, vždy verný, vždy milostivý, milosrdný, odpúšťajúci, posilňujúci.

 

Nezabudni však, že milosť vyžaduje našu reakciu, naše prijatie, náš súhlas, naše áno na to, že chceme byť s ním, že mu veríme, že ho chceme, že ho prijímame, že mu patríme, že sa chceme nechať premieňať, ako chce on, že ho chceme počúvať a poslúchať. Jednoducho povedané, Boh chce vzťah, chce tvoje srdce. Každý deň.

 

 

Kalendár si môžete objednať na Ver.sk.

 

 

 


 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie