Ochrana osobných údajov - GDPR (General Data Protection Regulation)

Od 25. 5. 2018 nadobúda ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej republike nové pravidlá, vychádzajúce z európskej legislatívy - z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej ako Nariadenie alebo GDPR - General Data Protection Regulation). Popri Nariadení (GDPR) vstupuje do platnosti a účinnosti nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (ďalej ako „ZoOÚ 18/2018 Z.z.“), ktorý nahrádza v súčasnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. Popri týchto zmenách však stále zostáva v platnosti aj Zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách. Podľa Nariadenia čl. 6 ods. 1 písm. f) je spracúvanie osobných údajov zákonné, ak je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ.

Webový portál Spoločenstva pri Dóme sv. Martina (ktorého zriaďovateľom je Informačné centrum Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, o. z.) vykonávalo doteraz  spracovávanie vašich osobných údajov v rozsahu e-mailovej adresy s cieľom informovania o našich podujatiach, projektoch, aktivitách, výzvach, službe a ostatných informáciách zo života Spoločenstva, a to na základe buď vami podpísanej a vyplnenej prezenčnej listiny podpísanej pri vstupe na naše podujatia, kde ste poskytli svoje údaje (na základe oprávneného záujmu, v súlade s platnou legislatívou) alebo vami zaškrtnutého súhlasu s odberom našich noviniek (Newslettre) na našej webovej stránke, alebo Facebooku.

Vašu dôveru si veľmi ceníme, a preto vás chceme informovať, že vaše osobné údaje (v rozsahu: e-mailová adresa), budeme za účelom poskytovania aktuálnych informácií o činnosti, aktivitách a dianí v Spoločenstve spracúvať aj naďalej na základe vyššie uvedeného oprávneného záujmu. Vaše údaje sú u nás v bezpečí a budeme ich uchovávať po dobu 10 rokov.

Veríme, že tieto informácie o nových pravidlách a spôsobe postupu z našej strany, budú pre vás prínosné.

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie