Víkendovka KZKUP

Počas víkendu 12. - 14. 5. 2017 sa v priestoroch Informačného centra nášho Spoločenstva konala víkendovka pre účastníkov formačného kurzu KzkUp.

Miško Steiner, Sonička Jančíková a Lenka Jamborová viedli kurz, ktorý bol zameraný na prehĺbenie vzťahu s Bohom Otcom, Ježišom a Duchom Svätým, vnútorné uzdravenie a upevnenie identity Božieho dieťaťa.

Prednášky boli zamerané na témy: Boží koncept rodiny, odpustenie, pokánie a ďalšie. Súčasťou programu bol aj čas vyhradený na individuálne modlitby za účastníkov, na oddych či spoločnú svätú omšu. Celej víkendovky sa zúčastnilo 22 účastníkov kurzu KzkUp a vystriedalo sa na nej spolu 15 služobníkov Spoločenstva. Zo spoločných rozhovorov a taktiež počas toho, ako sa zdieľali svedectvá o tom, čo prežili a prežívajú, bolo počuť, že mnohí z účastníkov boli dotknutí Božou láskou a mohli tak vstúpiť do hlbšieho a nového rozmeru vzťahu s Bohom.

Sme veľmi vďační Pánovi, že môžeme vidieť túto premenu životov a tešiť sa z toho, že on je dobrý Boh.

Lenka Jamborová


 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie