Report z výjazdu v Sliači
 
V nedeľu 19. 3. 2017 sme sa s chválovým tímom a ďalšími siedmimi pomocníkmi modlitebníkmi vybrali k našim veľmi dobrým priateľom do Spoločenstva SP na ich otvorené stretko, povzbudiť ich modlitbou a slovom. 
Po úvodnom zvítaní sa a predstavení nasledoval blok modlitby chvál, do ktorého príhovornou modlitbou a vnímaniami vstupovali domáci aj naši. Potom nasledovalo video od Mária Tomášika, ktorý mal pôvodne prísť a kázať, ale kvôli zahraničnej ceste to nestihol. Slovo potom dokončila Evka a uzavrela ho modlitbou. Na záver odzneli ešte oznamy pre domácich a modlitby a žehnanie ľuďom.
Po úplnom ukončení celého večera sme ešte s tímom hodnotili večer v miestnej kaviarni Dolinka, kde sme skonštatovali, že to bol veľmi požehnaný večer s našimi bratmi a sestrami z rodiny. :)

Ďakujeme veľmi za pozvanie a žehnáme ďalší rozvoj celému Spoločenstvu SP.

Za chválový tím
Maťa
 

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie