Verejné zbierky

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina informuje o vykonávaní zbierky povolenej od 15. 2. 2016 do 31.10.2017 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa paragrafu 5 ods. 3 zákona č. 162/2014 Z.z. a zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-033706. Zbierka bola realizovaná na všeobecne prospešný účel v oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Peňažné prostriedky sa zhromažďovali na osobitnom účte zbierky č. 2942014376/1100 vedenom v Tatra banke, a.s.

Pre viac informácií si prosím pozrite predbežnú a záverečnú správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania verejnej zbierky, prehľad hrubého výnosu podľa spôsobov vykonávania zbierky a prehľad nákladov zbierky s prehľadom použitia čistého výnosu zbierky.

 

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina informuje o vykonávaní zbierky povolenej od 30. novembra 2015 do 31. októbra 2016 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa paragrafu 5 ods. 3 zákona č. 162/2014 Z.z. a zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2015-030291. Zbierka je realizovaná na všeobecne prospešný účel v oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky. Dobrovoľné peňažné prostriedky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky č. 266 647 5132/1100 vedenom v Tatra banke, a.s.

Pre viac informácií si, prosím, pozrite predbežnú správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky, alebo záverečnú správu ktorá obsahuje prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky.

 

Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina informuje o vykonávaní zbierky s názvom „pošli Méďa na striedačku“povolenej od 20. Novembra 2014 do 31. Októbra 2015 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa paragrafu 5 ods. 3 zákona č. 162/2014 Z.z. a zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2014-029545. Zbierka je realizovaná na všeobecne prospešný účel v oblasti rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt. Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky. Dobrovoľné peňažné prostriedky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky č. 266 647 5132/1100 vedenom v Tatra banke, a.s.

Pre viac informácií si prosím pozrite správu zbierky obsahujúcu prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie