Púť rodín vo Višňovom 

V dňoch 29. - 30. júna 2013 sa uskutočnila na pútnickom mieste vo Višňovom (pri Žiline) pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie Púť rodín.

Naše spoločenstvo bolo pozvané miestnym pánom dekanom slúžiť dvojhodinovým evanjelizačným blokom pozostávajúcim z modlitieb chvál, svedectiev  a príhovorných modlitieb za ľudí.

Do Višňového sme v sobotu večer prišli desiati a už nás tam na fare čakala Janka z nášho spoločenstva aj s gulášom a občerstvením.  Po tom, čo sme sa posilnili, presunuli sme sa z fary do kostola, kde sa o 20:00 začínal náš program.  Po krátkej príprave sme začali chváliť a vyvyšovať nášho Pána. Chvály viedol Miško Steiner a všetci sme upierali zrak na Pána a prosili ho, aby uvoľnil moc svojho Ducha Svätého a pôsobil skrze nás v týchto ľuďoch.

Po niekoľkých piesňach nasledovali svedectvá. Najpvr hovoril Štefan svoje svedectvo o tom, ako ho Pán vyviedol zo zajatia okultizmu a priviedol ho k úplne novej slobode. Potom Katka svedčila o Božom pôsobení v jej vzťahu s otcom a o tom ako jej srdce prešlo cestou od nenávisti k láske. Bolo vidno, že mnohí ľudia v kostole boli silno zasiahnutí týmito životnými príbehmi a že Boh koná v ich srdciach. Pokračovali sme chválami a potom modlitbami za ľudí. A ľudia prichádzali. Plní nádeje, dôvery...

Bol to naozaj krásny pohľad, ako v Pánovom stánku ľudia chvália, rozjímajú, prichádzajú si po modlitbu, alebo len tak sedia pri Ňom. A navyše, celý ten čas milujúci nebeský Otec skrze kňazov pripravených v spovedelniciach neúnavne a znova odpúšťal a objímal svoje drahé deti.

Chvála Pánovi za tento čas a možnosť Mu slúžiť.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie