Formácia modlitebníkov v Hlohovci

Presne na deň detí, teda 1. júna 2013 sme s naším tímom boli slúžiť modlitebníkom a členom spoločenstva Lachaj Roi v Hlohovci. Bol to aj pre nás samých veľmi vzácny čas, kedy Pán konal nielen s ľuďmi, ktorým sme slúžili, ale aj s nami. Témou stretnutia bola Božia výzbroj v duchovnom boji. Už v úvodnom čase chvál nás všetkých Pán viedol do novej veci - pozval nás do novej úrovne vzťahu s Ním. Z plánovaného času na chvály sa stal hutný čas vyvyšovania Pána a vykročenia za Ním. V krátkej pauze sme spoločne oslávili životné jubileum jedného z členov spoločenstva. Potom nasledoval čas vyučovania, ktorý sme tiež poňali trochu netradične. Už pri príprave tohto stretnutia nám akoby Boh ukazoval dve veci, ktoré by sme pri tejto téme mali najviac zdôrazniť - identita a Božie slovo. Potvrdil nás v tom aj príbeh o Dávidovi, ktorý v boji s Goliášom nemal žiadnu špeciálnu výzbroj, ale vedel, kým je a v mene Koho bojuje. To bolo hlavné posolstvo, ktoré sme chceli odovzdať predovšetkým služobníkom v modlitbovej službe. V závere stretnutia sme otvorili diskusiu, kde sme spoločne riešili konkrétne situácie, ktorým čelia modlitebníci v službe. Na záver sme spoločne zhodnotili, že to bol pre nás všetkých vzácny čas a že sa tešíme, že sa takto navzájom môžeme povzbudzovať v našich životoch a službe.

Vďaka Bohu za tento skvelý čas.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie