História
                                                            

Začiatky nášho Spoločenstva siahajú až do čias totality. MUDr. Silvo Krčméry, jeden zo živých „pilierov" Cirkvi na Slovensku za čias komunizmu organizoval stretnutia mladých ľudí, kam niektorí z nás chodili, aby sa spolu modlili, čítali Božie slovo a rozprávali sa o viere. Toto všetko sa dialo v ilegalite bratislavských bytov. Krátko po Dóm sv Martinarevolúcii nám kaplán z Dómu sv. Martina Jozef Krupa ponúkol na stretnutia faru na Kapitulskej ulici v Bratislave. Po odchode kaplána Krupu sa nás ujal otec Jozef Minarovič. V lete 1993 zažili zakladajúci členovia počas duchovných cvičení vo francúzskom mestečku Paray le Monial vyliatie Ducha Svätého.

Spoločenstvo začalo rásť a preto sme z kapacitných dôvodov dómsku faru opustili a začali sa stretávať v Quo Vadis a neskôr v Únii žien Slovenska a PKO.Časopis NahlasPopri našich stretnutiach začala rásť aj služba na rôznych úrovniach. Evanjelizácia, vydávanie kresťanského časopisu Nahlas, duchovné obnovy pre rôzne skupiny atď. Toto všetko bolo a stále je sprevádzané mnohými svedectvami ľudí o ich osobnom obrátení k Ježišovi a zmene životov.

Popri tom začalo fungovať občianske združenie s názvom Infocentrum, kde prebieha administratíva spojená so všetkými oblasťami služby, príprava projektov a organizácia podujatí. Dôležitou súčasťou našej práce sa stali aj občianske protesty voči veciam ako joga na školách, reklama, dodržiavanie zákona o vystavovaní erotickej a pornografickej tlači a iné.

MegafonMomentálne sa naše priestory nachádzajú na Rožňavskej 17, kde nás môžete nájsť každý pracovný deň. Navštíviť nás môžete aj na našich otvorených modlitebných stretnutiach, ktoré sa konajú v našich priestoroch každú stredu od 18:30.

 
Fotodokumentácia histórie Martindomu

 

 

 

 

 

 

 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie